Programme complet

Over deze cursus :

22/10/2022 ,


De juiste interpretatie van het bloedonderzoek is essentieel voor dierenartsen in hun dagelijks praktijk.


Het bloedonderzoek is inderdaad vaak het eerste aanvullende onderzoek
dat tot uw beschikking staat.


Het is dus belangrijk om de moeilijkheden te begrijpen en de valkuilen te vermijden. 

Dankzij de vele klinische gevallen die door specialisten gepresenteerd zullen worden, zal dit gemakkelijker en rechtstreeks toepasbaar zijn in de praktijk. 

(betaling via KMO-Portefeuille is mogelijk)


Dag 1

·      Inleiding diagnostische testen : workshop and discussion

·      Laboratoriumonderzoek nefrologie : theorie, workshop en discussion

·      PU/PD: theorie, workshop en discussion

·      Laboratoriumonderzoek leverwaardes : theorie, workshop and discussion

Dag 2

 

·      Klinische problemen oplossen; braken en regurgiteren

·      Diarree en buikpijn: theorie, workshop - discussion en klinisch cases

·      Bloedonderzoek bij pancreasproblemen

·      Hormoonaandoeningen : theorie, workshop - discussion en klinisch cases

·      Eiwitspectrum

·      Infectieziekten, serologie: kwis

·      Infectieziekten, klinische cases: workshop / discussion