Programme complet

Over deze cursus :

17/02/2023 ,


De "Elite Echocardiografie" cursus werd speciaal ontworpen voor dierenartsen die eerder de "Basis Echocardiografie cyclus" of een andere gelijkwaardige lange cursus hebben gevolgd.

Deze cursus focust op echocardiografie, dus er wordt veronderstelt dat de deelnemers aantoonbare klinische ervaring hebben op het gebied van algemene cardiologie, met name cardiovasculair lichamelijk onderzoek (o.a. hartauscultatie) en theoretische kennis over verworven en aangeboren hartaandoeningen.

Doel is het gebruik van echocardiografie in de praktijk op te frissen en te versterken, aan de hand van theoretische lessen, demonstraties, case discussies en praktisch echocardiografiewerk. Om de individuele begeleiding en interactiviteit te vergroten zal de groepsgrootte worden beperkt (tot maximaal 12 personen op 4 echotoestellen) 

    De doelstellingen van deze cursus zijn:

 • ·       Een standaard echocardiografisch onderzoek incl. Doppler kunnen uitvoeren bij de hond
 • ·       Basis echocardiografisch onderzoek kunnen uitvoeren bij de kat
 • ·       De belangrijkste echocardiografische metingen voor beoordeling van structuur en functie van zowel linker als rechter hart kritisch kunnen beoordelen
 • ·       Hemodynamische gevolgen van hartaandoeningen kunnen interpreteren met behulp van Doppler metingen

 • ·      Notie hebben van de echocardiografische diagnose van de meest voorkomende congenitale hartaandoeningen, feline cardiomyopathieën en van pulmonaire hypertensie
 • DAG 1

  17/02/2023,

   • Herinnering aan een volledig echo-Doppler onderzoek
  • Overzicht van hartziekten bij katachtigen
  • Hypertrofische cardiomyopathie en beoordeling van de diastolische functie
  • Beperkende cardiomyopathie, Gedilateerde cardiomyopathie bij katten
  • Vormen van cardiomyopathie en huidige ontwikkelingen in de echocardiografie bij katachtigen
  • Klinische gevallen in katachtige cardiologie
  • Cor triatriatum sinister
  • Praktisch werk

 • Dag 2

  18/02/2023,

 • Pulmonale hypertensie, een slecht begrepen entiteit
 • Aangeboren hartafwijkingen: de persistentie van de ductus arteriosus, stenotische belemmeringen, intracardiale communicatie
 • Klinische gevallen
 • Praktisch werk
 • Tetralogie van Fallot
 • Harttumoren
 • Casusbesprekingen